Maminko a to když se umře, to už je na celý život?

Žaluji Boha Všemohoucího..

17.07.2010 04:50

..a žádám pro něj trest smrti

 

Přesněji – žádal bych, kdyby nějaký Bůh Všemohoucí byl. Jsem totiž přesvědčen, že není, neboť jsem přesvědčen, že něco tak zrůdného, jako je on, ani existovat nemůže…

 

Pokud bych věřil že ano, musel bych na jeho zločiny upozornit nebeský tribunál složený z ostatních božstev, jejichž existenci sám Bůh připouští. Jaký by jinak mělo smysl jeho první přikázání – V jednoho Boha věřiti budeš?

Bůh Všemohoucí se dopouští již po několik tisíciletí těch nejbrutálnějších zločinů proti lidskosti, jaké si jen dokážeme představit. Bohyně spravedlnosti by ani při své příslovečné slepotě nemohla nepoznat, o kolik je miska vah jeho činů označená slovem zlo těžší, než miska obsahující dobré skutky.

 

Ptáte se proč si to myslím?

Říká se, že bez vůle boží se ani lístek nepohne. Z toho jednoznačně vyplývá, že tento tvor (i když výstižnější by bylo použít slova netvor), je přímo zodpovědný i za veškeré lidské utrpení a všechnu bídu světa.

Nechci hovořit o hladomorech a epidemiích, o usmrcování novorozeňat či o utrpení obřízkou zmrzačených děvčat, což se dnes a denně děje na mnoha místech naší planety. Nechci hovořit ani o válkách či o holocaustu, kdy umíraly miliony lidí za tak nepředstavitelného utrpení, že přeživší záviděli zemřelým, že jejich trápení již skončilo i když i za tohle je BV přímo zodpovědný a dokonce se mnohé z toho dělo jeho jménem. Vždyť bez jeho vůle se jak už bylo řečeno ani lístek nepohne. Bylo by to však svědectví z druhé ruky.

 

I toto se děje dle vůle Boží

 

 

 Bůh stvořil peklo, a teď nás jím vydírá!

 

 

O Božích zločinech

Omezím se jen na některé z jeho zločinů, jichž jsem byl svědkem či o kterých s jistotou vím, že se přesně takto udály.

Díky své práci jsem se denně setkával se smrtí. Smrt, sama o sobě je milosrdná. Zbavuje totiž lidi bolesti a utrpení. Někdy přichází rychle, v okamžiku, kdy ji nečekáme. Pak obvykle mluvíme o tragickém umrtí ale tento název je zcela chybný. Daleko větší tragédií totiž je, když do procesu umírání vstoupí Bůh, se svou boží láskou…

 

Pokusím se to dokázat na příkladech, jaké jistě znáte ze svého okolí i vy.

Viděl jsem umírat starou ženu, jejíž tělo bylo skrz na skrz prožráno rakovinou. Lékař jí chodil píchat morfium, ale už za dvě hodiny po jeho odchodu žena křičela bolestí. Další dávku utišující drogy však dostala až druhý den. Šílená nesnesitelnou bolestí prosila boha, aby její utrpení ukončil. Marně! Takto trpěla několik dlouhých měsíců.

Tak to Bůh chtěl?

 

 

16-tiletá dívka ze sousedství trpěla také několik měsíců, než ji definitivně utrápila leukémie. Čím se provinila, že byla takto umučena?

To také Bůh chtěl?

 

Proč dopustil, aby tito lidé umírali v bolestech? Proč nemohou jít ke svému Bohu s úsměvem a s radostí? Proč nemohou odejít z tohoto světa důstojně? Proč je bůh ponižuje tím, že připustí aby se ještě po smrti pokáleli?

 

Miliony žen a jejich dětí trpí následkem domácího násilí. Jediné provinění těchto žen je, že špatně zvolily svého partnera.

Další miliony dětí jsou mučeny a zneužívány úchylnými sadisty a pedofily.., a Bůh tomu opět mlčky přihlíží. Čím se provinily tyto děti krom toho, že se narodily, či dostaly do rukou zlým lidem? Mohly si snad vybrat své rodiče, nebo svůj osud? Vždyť i to, komu se narodily, nebo kým byly zneužity a proč.., i to musela být vůle boží.

Proč tedy Bůh dovolí jejich trápení? Za co tyto děti trestá? Modlili se špatně? Modlili se málo?

Ne! Jedinou příčinou jejich utrpení je zrůdná ješitnost a krutost Boha, který podle slov v něj věřících sesílá na vybrané jedince utrpení, aby je vyzkoušel z víry v sebe!

 

I toto se děje z vůle Boží – nic na tom nemění, že tentokrát se jmenuje Allah

 

 

Opravdu tato zrůda pro uspokojení vlastního ega potřebuje aby lidé v kostelích a modlitebnách v kleče a se sepjatýma rukama obdivně fanaticky volali jeho jméno? Aby se mu klaněli a nosili dary tučným církevním tatíkům oděným v drahá roucha? Aby trpěli a prosili jej o smrt a vykoupení?

 

Co je tedy na Bohu tak obdivuhodného?

To jak zfušoval tento svět, jehož stvořením se tak holedbá? To že nechává nelidsky trpět ty, které stvořil? To, že stvořil člověka tak špatného, že je schopen být bezmála stejně zrůdný jako je on sám? Za co vlastně chce, aby mu byla prokazována úcta?

Klidně si svého boha uctívejte, blázniví věřící, ale mějte na paměti, že i schvalování zločinu je zločinem a buďte připraveni na to, že se z něj budete jednou muset zodpovídat. A nebude to v ohni pekelném, protože ten neexistuje, bude to bezesporu před soudem lidským, jen co rozum nad hloupostí zvítězí. A za co budete souzeni? Za ohlupování stovek generací, za staletí tmářství a věčného boje nedovolujícímu lidstvu dospět.

 

Z mého hlediska jednoznačně vyplývá jasný závěr:

Bůh je zrůdný sadista, který si více než kdokoliv jiný zaslouží trest smrti! Čím dříve jej zprovodíme ze světa, tím lépe. Budeme se pak už spoléhat jen sami na sebe a možná konečně pochopíme svoji vlastní zodpovědnost za podobu tohoto světa. A vy, kdož v nejvyššího sadistu věříte, pamatujte, že kdo zlu neodporuje, sám se ho zúčastňuje a spolupodílí se tak na zločinu.

 

Víra jsou pouhé emoce bez využití rozumu

Lidstvo je totiž společensko kulturně zaostalé. Svým umem se dostalo k možnostem realizace komerčního využití okolí planety, cestuje na Měsíc, připravuje cestu na Mars, zmapovalo genom sama sebe, vyrobilo atomové zbraně, ale i komputery, elektrárny, a jiné užitečné věci.

Ve svých hlavách ovšem lidé nechávají kolovat relikty starověku a v případě islámu i středověk. Rozumový rozvoj předběhl čtyři a možná i více generací rozvoje společenských entit.

 

Je prokázáno, že víra (ať již původem z Ameriky, Evropy, Asie…) využívá ty oblasti mozku, které řídí emoce. Rozumové oblasti zůstávají netknuty. Bohužel jsou tyto výše uvedené prostředky víry užívány k ovládání velké části světové společnosti. Tak, jak tomu bylo na počátku lidské epochy, je tomu po staletí.., je tomu tak k naší vlastní škodě i nyní.

Netvrdím samozřejmě, že zprovodila-li by se víra ze ze světa ze dne na den, budou rázem vyřešeny všechny strasti světa. Na překonání propasti mezi emoční vírou a rozumem bude zcela jistě ještě zapotřebí nemálo času.

Avšak připustíme li nadvládu islámu a jeho práv, spadne svět rázem o několik staletí zpět, až kamsi do společenského středověku, pokud se dokonce při dnešním jaderném potenciálu sám nezničí.

 

Proč je právě islám tak nebezpečný?

Islámské nebezpečí spočívá hlavně v tom, že nabízí ta nejjednodušší řešení působící především na lidské emoce svých nositelů, jejichž případný rozum přímo zakazuje od dětství, a tak si sám muslim zakazuje rozumově zdůvodnitelné myšlenky jako antimuslimské, a jen vyjímečně se tak podaří jeho rozumu plně rozvinout.

Jinými slovy, islám potřebuje lidi poslušné, obětavé a nepochybující. Je to víra otroka v milosrdného pána. Víra v neomylnost své vlastní kultury, víra v její nadřazenost nad celým světem.

Jediné jeho pozitivum je paradoxně v sebevražedných atentátnících, hlavních nositelích té jejich nejortodoxnější víry, jejichž činnost je z hlediska darwinsitického přirozeného výběru defakto selekcí nevhodných genů pro pokračování budoucnosti lidstva na zemi.

Tak jim toho dopřávejme, hlavně tam u nich doma – vždyť oni si opět zvolili jak v Iráku, tak v Afghanistánu Shariu za svůj zákon! A my? My si navzájem přejme prozření a světlejší zítřky… A ktomu nám nedopomáhej Bůh, ale rozum, vždyť proto nám ho příroda dala.

Robert Rauss.

 

 

Navštivte archiv textů   Vstup do diskuze zde 

 

Zhlédněte Inkubátor Atllanky   Atllanka Vás vítá – Welcome

 

*

 pridej.cz  

Vyhledávání

Islám

06.03.2009 20:19

Protokoly sionských mudrců

Protokoly sionských mudrců jsou známy dostatečně jako naprostá slátanina a podvrh, přesto se stále...
07.03.2009 10:06

Odkojená půlměsícem aneb omluva problém neřeší

Pod tímto titulkem napsala v Gaze vychovaná Nonie Darwish svůj pohled na události po zveřejnění...
18.03.2009 10:05

S. Huntington - Střet civilizací

Poselství Samuela Huntingtona   Na Štědrý den zemřel americký politolog Samuel...